Services

Traduceri autorizate. (vezi tipuri de acte mai jos)

Interpretariat: in spitale (NHS, GPs), la tribunal (Magistrates’Courts, County Courts, Crown Courts), la birouri de avocatură (solicitors& barristers offices), la notariate, închisori in UK (HMP Wormwood Scrubs, HMP Wandsworth, HMP Woodhill, HMP Milton Keynes), colaborare cu societățile de asigurare, pt întocmire de rapoarte, etc.

Deasemenea pot fi solicitată de client, pentru interpretariat la: bănci (deschidere conturi), inscriere copil la școală, la GP, appointment la council, etc.  

 

  1. Tipuri de acte:

– adeverințe medicale, de salariat, de studii; adeverințe de venit; acte pt inmatriculare; asigurări de sănătate, de călătorie, de viață; analize medicale; acte de rezidență;

– acte bancare (extrase de cont); acte de societate; acte pt obținere beneficii (Child Benefit, Working Tax Credit, Child Tax Credit);

– acte pt schimbarea numelui (Deed of Poll);

– bilanț / balanțe contabile; 

– certificate de naștere/ de căsătorie/de deces, certificate profesionale, certificate medicale, certificate de competențe; CV-uri; certificate de absolvire (graduation certificates); certificate de divorț notarial, carnet de conducere;

– contracte de vânzare-cumpărare, contracte de comodat, contracte de închiriere; contracte de angajare; carnet de muncă;

– declarații date la poliție, la tribunale, notariale;

– diplome de bacalaureat, de licență, de master, de doctorat, donații; 

– dosare pt cumpărare imobile, dosare pt accesare credit, dosare pt licitații;

– documentații tehnice, pt licitații;

– extrase de cont bancar;

– echivalarea diplomelor la NARIC (traducerea acestora pt a fi trimise la NARIC);

– foi matricole pt liceu/ facultate/ școli profesionale; facturi; fișa postului;

– hotărâri judecătorești;

– legislație europeană, texte de legi;

– Monitorul Oficial; manuale tehnice;

– normative și norme in diferite domenii (construcții);

– procese verbale, pașapoarte; proiecte; procuri;

– rețete medicale, rapoarte (Crime reports)

– scrisori medicale, scrisori de externare spital; suplimente la diplome, scrisori de recomandare; scrisori de intenție;

– termeni și condiții, testamente.